SAINS - Sistem Maklumat Pelanggan

   
Sistem Maklumat Pelanggan SAINS membolehkan pelanggan yang berdaftar menguruskan akaun secara online.

Antara aplikasi yang digunakan termasuk:
1. Mengemaskini maklumat pelanggan
2. Penyemakkan bil terkini dan bil-bil terdahulu
3. Membuat bayaran bil melalui kad kredit