• Utama
  • Jadual Penutupan 2019

Jadual Penutupan 2019

Penutupan Sementara Bekalan Air (Berjadual)

Dalam usaha untuk menambahbaik aset dan infrastruktur bekalan air, SAINS telah menetapkan satu tarikh bagi penutupan bekalan air berjadual untuk setiap bulan.

Ini bertujuan untuk mengurangkan kekerapan gangguan bekalan air akibat daripada penutupan yang dirancang. Kerja-kerja seperti pencucian, penyelenggaraan tangki, rumah pam, kolam, empangan dan juga pengalihan paip air akan dilaksanakan pada tarikh tersebut bagi menambahbaik dan meningkatkan mutu bekalan air kepada pengguna.

Walaubagaimanapun, tarikh perlaksanaan penutupan adalah tertakluk kepada pindaan terkini. Untuk makluman juga, SAINS akan sentiasa mengemaskini dan memaparkan notis-notis berkenaan penutupan sementara bekalan air bagi memudahkan para pengguna membuat persediaan awal.

Tarikh penutupan adalah seperti berikut:

Bil

Tarikh Penutupan

Hari

Status

1.

22 Januari 2019

Selasa

Tiada penutupan. 

2.

26 Februari 2019

Selasa

Telah dilaksanakan. 
3.

19 Mac 2019

Selasa  Telah dilaksanakan.
4.

16 April 2019

Selasa  Telah dilaksanakan.
6.

02 Julai 2019

Selasa Tiada penutupan. 
7.

06 Ogos 2019

Selasa Telah dilaksanakan. 
8.

03 September 2019

Selasa Telah dilaksanakan. 
9. 08 Oktober 2019 Selasa Telah dilaksanakan. 
10. 12 November 2019 Selasa  

Nota : Tiada penutupan berjadual pada bulan Mei, Jun dan Disember 2019.

 

notis

 

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.