• Utama
  • Jadual Penutupan 2020

Jadual Penutupan 2020

Penutupan Sementara Bekalan Air (Berjadual)

Dalam usaha untuk menambahbaik aset dan infrastruktur bekalan air, SAINS telah menetapkan satu tarikh bagi penutupan bekalan air berjadual untuk setiap bulan.

Ini bertujuan untuk mengurangkan kekerapan gangguan bekalan air akibat daripada penutupan yang dirancang. Kerja-kerja seperti pencucian, penyelenggaraan tangki, rumah pam, kolam, empangan dan juga pengalihan paip air akan dilaksanakan pada tarikh tersebut bagi menambahbaik dan meningkatkan mutu bekalan air kepada pengguna.

Walaubagaimanapun, tarikh perlaksanaan penutupan adalah tertakluk kepada pindaan terkini. Untuk makluman juga, SAINS akan sentiasa mengemaskini dan memaparkan notis-notis berkenaan penutupan sementara bekalan air bagi memudahkan para pengguna membuat persediaan awal.

Cadangan tarikh penutupan adalah seperti berikut:

Bil

Tarikh Penutupan

Hari

Status

1.

21 Januari 2020

Selasa

Tiada penutupan.

2.

25 Februari 2020

Selasa

Telah dilaksanakan.
3.

24 Mac 2020

Selasa Tiada penutupan.
4.

21 April 2020

Selasa Tiada penutupan.
5.

23 Jun 2020

Selasa Telah dilaksanakan.
6.

21 Julai 2020

Selasa Tiada penutupan.
7.

18 Ogos 2020

Selasa Telah dilaksanakan.
8.

22 September 2020

Selasa Telah dilaksanakan. 
9. 20 Oktober 2020 Selasa Telah dilaksanakan.
10. 17 November 2020 Selasa Belum dilaksanakan.

Nota : Tiada penutupan berjadual pada bulan Mei dan Disember 2020.

 

notis

 

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.