• Utama
  • Jadual Penutupan 2022

Jadual Penutupan 2022

Penutupan Sementara Bekalan Air (Berjadual)

Dalam usaha untuk menambahbaik aset dan infrastruktur bekalan air, SAINS telah menetapkan satu tarikh bagi penutupan bekalan air berjadual untuk setiap bulan.

Ini bertujuan untuk mengurangkan kekerapan gangguan bekalan air akibat daripada penutupan yang dirancang. Kerja-kerja seperti pencucian, penyelenggaraan tangki, rumah pam, kolam, empangan dan juga pengalihan paip air akan dilaksanakan pada tarikh tersebut bagi menambahbaik dan meningkatkan mutu bekalan air kepada pengguna.

Walaubagaimanapun, tarikh perlaksanaan penutupan adalah tertakluk kepada pindaan terkini. Untuk makluman juga, SAINS akan sentiasa mengemaskini dan memaparkan notis-notis berkenaan penutupan sementara bekalan air bagi memudahkan para pengguna membuat persediaan awal.

Cadangan tarikh penutupan adalah seperti berikut:

Bil

Tarikh Penutupan

Hari

Status

1.

22 Februari 2022

Selasa

Telah dilaksanakan.
2.

29 Mac 2022

Selasa Telah dilaksanakan.
3.

28 Jun 2022

Selasa Telah dilaksanakan.
4.

26 Julai 2022

Selasa Telah dilaksanakan.
5.

23 Ogos 2022

Selasa Belum dilaksanakan.
6.

27 September 2022

Selasa Belum dilaksanakan.
7. 18 Oktober 2022 Selasa Belum dilaksanakan.
8. 29 November 2022 Selasa Belum dilaksanakan.

Nota i : Tiada penutupan berjadual pada bulan April, Mei dan Disember 2022.

Nota ii : Tarikh penutupan tertakluk kepada perubahan semasa.

 

notis

 

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.