Kadar / Tarif

Kadar tarif bekalan air adalah seperti berikut:

Jenis Bekalan Air

Kod Tarif

Kadar

Kadar Minimum

Domestik

A

0-20m3 @RM 0.55

>20-35m3 @RM 0.85

> 35m3 @RM 1.40

RM 5.00

Perdagangan dan Perindustrian

B

 

<35m3 @RM 1.85

>35m3 @RM 2.70

 

 

 

RM 18.50

Bangunan Kerajaan, Institusi Kerajaan, Institusi Berkanun dan Bangunan Badan Berkanun

C

Institusi Keagamaan dan Badan Kebajikan di bawah pengawasan dan kawalan Kerajaan

D

 

RM 0.20

 

RM 3.00

Kolam Renang

E

 

 

<35m3 @RM 1.85

>35m3 @RM 2.70

 

 

 

 

 

RM 18.50

Pekebunan, Penternakan Haiwan dan Estet

F

Bekalan secara pukal/tangki/bekalan air sementara (kecuali bangunan Kerajaan)

G

Perkapalan

H

RM 7.00

RM 70.00

Perusahaan memproses semula air

I

RM 7.00

RM 50.00

Adakah anda mempunyai pertanyaan mengenai akaun/bil anda?
Hubungi: Customer Service Center (Pusat Khidmat Pelanggan) di 1-800-88-6982 (7.00 pagi hingga 12.00 tengah malam)
E-mail: aduan@sainswater.com

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.