Peranan Pengguna

makluman meter curi-01

  

Tanggungjawab dan Peranan Pelanggan

Para pelanggan mempunyai tanggungjawab untuk:

  1. Menyelenggara sistem paip dalaman rumah dengan menggunakan khidmat tukang paip berlesen bagi memastikan tiada kebocoran dalaman.
  2. Menyelenggara tangki air dalaman untuk memastikan tangki sentiasa bersih dan bebas dari sebarang kekotoran.
  3. Membayar bil mengikut tempoh yang telah ditetapkan.

Disamping itu, sebarang kerjasama dan bantuan pelanggan didalam perkara dibawah adalah amat dihargai demi kepentingan bersama:

  1. Melaporkan sebarang masalah berkaitan air termasuklah paip bocor, pecah, kualiti air dan lain-lain. Melaporkan sebarang aktiviti atau kegiatan mencuri air.
  2. Menggunakan air secara cermat, berhemah dan mengelakkan pembaziran.
Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.